https://mobirise.com/

શ્રીમતી પી.એન.આર.શાહ મહિલા કોલેજ

શ્રી પાલીતાણા એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાલિત શ્રીમતી. પી. એન. આર. શાહ મહિલા આર્ટસ - કોમર્સ  કોલેજ પાલીતાણામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારની બહેનો માટે ઊચ્ચ કેળવણી પૂરી પાડતી સંસ્થા છે. નારી સાચા અર્થમાં નારાયણી બની રહે એજ શુભકામના.